cwmni Zamykamy rok dla Twojej firmy - Fedak S.A

Zamykamy rok dla Twojej firmy - Fedak S.A

Logo
Celem artykułu o zamknięciue roku 2019 jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019r. Przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego dodatkowo przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego. Każdy przypadek omawiany na poparty jest stosownym przepisem prawa. Cel artykułu o zamknięciue roku 2019 to Praktyczne przygotowanie do zastosowania śmiałych zasad sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze JPK. Na poruszone zostaną najważniejsze materie dotyczące procesu zamknięcia roku obrachunkowego w obszarze bilansowym w jaki sposób także podatkowym. Artykuł ma istota warsztatów praktycznych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań finansowych również kalkulację podatku. Korzyści na rzecz uczestników artykułu o zamknięciue roku 2019: uczestnicy dowiedzą się o w tej chwili wprowadzonych zmianach w obszarze sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2019, przez wzgląd przedstawieniu licznych wyjaśnień uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania, przekazana znajomość wpłynie na pułap i jakość wykonywania obowiązków służbowych. Adresaci artykułu o zamknięciue roku 2019 pracownicy działów księgowości, główni księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, właściciele firm. Zagadnienia omawiane podczas artykułu o zamknięciue roku 2019: Proces zamknięcia ksiąg rachunkowych, Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego, Sporządzanie sprawozdania finansowego zgodnie z JPK_ Sprawozdanie finansowe – terminy i reguły przekazywania danych, Badanie sprawozdania finansowego kiedy obowiązek, Zmiany w zasadach sporządzania, przekazywania i czasie przechowywania sprawozdań finansowych, Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, Inwentaryzacja, Wycena aktywów i pasywów na krańcowość roku, Rezerwy, Zasady polityki rachunkowości w JPK_ Sprawozdanie finansowe Dane porównywalne i porównywalność, Bilans za rok 2019 – nadrzędne zasady sporządzania sprawozdania, Rachunek zysków i strat za rok 2019 – sens i postać, Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019, Zestawienie przemian w kapitale własnym 2019, Rachunek przepływów pieniężnych 2019, Sprawozdanie z działalności 2019, Deklaracja kontynuowania działalności 2019, Zasady prezentacji sprawozdania finansowego przesyłanego elektronicznie zgodnie ze strukturą JPK Kalkulacja dochodu i podatku bieżącego dodatkowo odroczonego za rok 2019, Koszty i przychody podatkowe na przełomie roku – zasady ujmowania, Wydatki na usługi niematerialne a KUP – nowe zasady.

Cynnig:

Enw: Zamykamy rok dla Twojej firmy - Fedak S.A
cyfeiriad: Bodzanów 09-470, ul. Juliana Tuwima 70
Gweithwyr: Alfred Dębski, Bogumił Dancewicz, Emil Gut, Tomasz Bojanowski, Joachim Gawron, Zbigniew Czachowski, Joachim Dąbkowski, Daniel Czyszek,


Ychwanegodd Dyddiad: 13-12-2019