cwmni Rachunkowość dla firm poprowadzimy

Rachunkowość dla firm poprowadzimy

Logo
wzory dokumentów: wzór uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony środowiska, zależność uchwały w sprawie ustanowienia ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji albo wykorzystywania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, - wzór regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, zależność uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Cynnig:

Enw: Rachunkowość dla firm poprowadzimy
cyfeiriad: Bialopole 22-135, ul. Wąska 1
Gweithwyr: Bohdan Kowalewski, Mieczysław Hejmo, Lesław Brzana, Julian Buczyński, Ryszard Jałoszyński, Lech Gosiewski, Leopold Gancarczyk,


Ychwanegodd Dyddiad: 18-03-2020