cwmni Ochronimy twoje dane osobowe ROD-ix

Ochronimy twoje dane osobowe ROD-ix

Logo
Strona internetowa został ustalony przede wszystkim z myślą o podmiotach zobowiązanych do jej stosowania – Policji, Straży Granicznej, prokuratur i sądów, a także prawników, inspektorów danych osobowych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa, osób zajmujących się aktywnością marketingową, udostępnianiem informacji publicznej dodatkowo odpowiedzialnych za zapewnianie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego a zarówno prawników-praktyków: radców prawnych, adwokatów, notariuszy. Blog internetowy omawia prawa osób, jakich dane osobowe są przetwarzane, środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom, sposób prowadzenia dozoru powyżej ochroną danych osobowych, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych przez prokuraturę i sądy, zadania organu nadzorczego również formy i sposób ich wykonania, obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego również inspektora ochrony danych i tryb jego wyznaczania, sposób zabezpieczenia danych osobowych; zwyczaj współpracy z organami nadzorczymi w innych państwach Unii Europejskiej, odpowiedzialność karną za naruszenie artykułów ustawy.

Cynnig:

Enw: Ochronimy twoje dane osobowe ROD-ix
cyfeiriad: Biskupia Wola 97-318, ul. Kazimierza Wielkiego 46
Gweithwyr: Wacław Andrzejewski, Rafał Breza, Wiktor Galewicz,


Ychwanegodd Dyddiad: 11-02-2020