cwmni MOPS w Ząbkowicach Śląskich

MOPS w Ząbkowicach Śląskich

Logo
Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Wśród aktów prawnych składających się w sukurs społeczną, jako element zabezpieczenia społecznego, główne znaczenie ma ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 163 ze zm.). Od wejścia w życie PomSpołU minęło z okładem 10 lat, co pozwala raczej precyzyjnie wskazać obszary tematyczne, w których PomSpołU stwarza trudności interpretacyjne. Niniejsze opracowanie w syntetyczny i rzeczowy sposób obrazuje istotne zadania pojawiające się w praktyce organów administracji w zależności od stosowania przepisów PomSpołU. Analiza ww. problematyki dokonana została szczególnie na podstawie dorobku orzeczniczego trybunałów administracyjnych. To właśnie sądy administracyjne, kontrolując ważność rozstrzygnięć wydawanych na gruncie PomSpołU, nadają kierunek działaniu administracji w sprawach z aspektu pomocy społecznej. Lektura zawiera odwołanie do najnowszego orzecznictwa sądowoadministracyjnego wskazującego na poprawny nakierowanie interpretacji i stosowania w praktyce przez organy piszczałkowe artykułów PomSpołU. W opracowaniu odnotowano także te upodobania judykatury, które wbrew że nie zyskały szerszej akceptacji, w pewnym stopniu nadal jednak oddziałują na praktykę orzeczniczą organów pomocy społecznej.

Cynnig:

Enw: MOPS w Ząbkowicach Śląskich
cyfeiriad: Wierzbica 26-680, ul. Średnia 32
Gweithwyr: Rafał Fijewski, Stanisław Kabel, Rajmund Jaworski, Florian Frątczak, Szczepan Jabłoński, Benedykt Kaczanowski, Alfred Dutkiewicz,


Ychwanegodd Dyddiad: 16-12-2019