cwmni Firma oferuje obsługę w transakcjach

Firma oferuje obsługę w transakcjach

Logo
Autorzy naszej strony www wnikliwie omawiają: nowe, zmienione wymogi w obszarze dokumentowania transakcji, poczynając od przedstawienia kluczowych pojęć (m.in.: cena transferowa, transakcja kontrolowana, podmiot powiązany), poprzez wskazanie istoty także podstawy prawnej dla dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, po peryfraza przesłanek powstania obowiązku dokumentacyjnego, jak tak jak elementów dokumentacji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania metod weryfikacji wartości przedmiotu transakcji; problemy przeprowadzania analizy porównawczej (benchmarking) będącej elementem dokumentacji podatkowej (zgodnie z przepisami znowelizowanymi od 1 stycznia 2019 r.), jakim sposobem i elementarnym narzędziem do weryfikacji cen transferowych; zagadnienia powiązane z określaniem wartości rynkowej w procesach restrukturyzacyjnych, w szczególności powiązane ze zmianą profilu funkcjonalnego przedsiębiorstwa; specyfikę postępowania podatkowego i kontrolnego w obszarze cen transferowych. Zapraszamy na nasza stronę www

Cynnig:

Enw: Firma oferuje obsługę w transakcjach
cyfeiriad: Wlen 59-610, ul. Klemensa Malickiego 28
Gweithwyr: Stefan Jałoszyński, Lesław Janiszewski,


Ychwanegodd Dyddiad: 18-12-2019