cwmni Dla oświaty - SIO wdrożymy

Dla oświaty - SIO wdrożymy

Logo
Przygotuj się z nami do SIO. SIO odpowiada na takie pytania, jak: - Jaki jest zakres danych dziedzinowych gromadzonych w zbiorach szkół i placówek oświatowych? - Kogo dotyczą przetwarzane dane w SIO? - Kto jest zobowiązany do przekazywania tych danych? - Czym jest Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, i jakie jednostki mu podlegają? - Jakie są terminy przekazywania danych do SIO? Wejście w życie reformy oświaty niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym zgrupowanych z nowymi zadaniami dyrektorów szkół także organów prowadzących. Zmiany wprowadzone ustawami Prawo oświatowe również Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe dotykają wielu obszarów. W lekturze omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: - terminów wdrażania reformy oświaty, z uwzględnieniem terminów dla dyrektorów przekształcanych i wygaszanych szkół, - nowej struktury szkolnictwa, - przekształcania szkół samorządowych, szkół publicznych niesamorządowych również szkół niepublicznych, - tworzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny także lata kolejne (w tym wskazówki dla dyrektora oraz normy aneksowania zatwierdzonego arkusza), - zmian kadrowych w przekształcanych szkołach, z uwzględnieniem sytuacji prawnej nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, - sytuacji osób pełniących stanowiska kierownicze, - przemian wprowadzonych w Karcie Nauczyciela (m.in. weryfikacja niekaralności dyscyplinarnej, zakres stażu awansu zawodowego). Zapraszamy

Cynnig:

Enw: Dla oświaty - SIO wdrożymy
cyfeiriad: Bardo 57-256, ul. gen. J. Bema 94
Gweithwyr: Rafał Bieliński, Marek Gawron, Bogdan Katlewicz, Szymon Dębicki,


Ychwanegodd Dyddiad: 31-01-2020