cwmni Biuro rachunkowe poprowadzi fundacje

Biuro rachunkowe poprowadzi fundacje

Logo
Biuro posiada do sprzedania co zamiast stowarzyszenia i obowiązki bilansowe i podatkowe spojone z zamknięciem roku (inwentaryzacja, złączenie obrotów i sald kont księgi głównej, sprawozdanie finansowe – bilans, rachunek wyników, deklaracje podatkowe). Dużo uwagi poświęcono dodatkowo problemom związanym ze statusem organizacji pożytku publicznego w tym zwolnieniom podatkowym, otrzymywaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych również obowiązkom sprawozdawczym. W osobnym rozdziale skryba przedstawił normy rachunkowości organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, w tym: zakładowy plan kont na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, politykę rachunkowości (zasady tworzenia, gotowy wzorzec zarządzenia), sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą.

Cynnig:

Enw: Biuro rachunkowe poprowadzi fundacje
cyfeiriad: Wólka Kosowska 05-552, ul. 700-lecia 20
Gweithwyr: Ignacy Antos, Zenon Ciechanowski, Ryszard Fijewski, Wacław Jagałła, Włodzimierz Drzewiecki, Przemysław Grochowski, Mariusz Doległo,


Ychwanegodd Dyddiad: 08-01-2020