cwmni Biuro poprowadzi Szkolenie z prawa pracy

Biuro poprowadzi Szkolenie z prawa pracy

Logo
Autorami artykułów na stronie internetowej są wybitni przedstawiciele nauki z różnych ośrodków naukowych w całym kraju oraz praktycy prawa pracy. Strona www jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, kierowników i pracowników działów personalnych firm oraz związkowców. Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa pracy oraz aplikantów. Na stronie znajdziesz odwołanie do Komentarz do każdego artykułu Kodeksu pracy, Komentarz do Kodeksu pracy dla praktyków, Komentarz do Kodeksu pracy dla menedżerów, Komentarz do Kodeksu pracy dla przedstawicieli HR, Komentarz do Kodeksu pracy dla prawników, Komentarz do Kodeksu pracy dla kadrowych, Komentarz do Kodeksu pracy do przepisów prawa pracy, Kodeks pracy i zmiany dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej, Kodeks pracy i zmiany dotyczące wypłaty wynagrodzeń, Kodeks pracy i świadectwa pracy. Zapraszamy

Cynnig:

Enw: Biuro poprowadzi Szkolenie z prawa pracy
cyfeiriad: Bielsk Duży 05-622, ul. 15 Lipca 32
Gweithwyr: Adam Giedroyć, Joachim Kaja, Przemysław Picia, Szymon Dąbek, Jakub Cholewczyński, Franciszek Dunajewski,


Ychwanegodd Dyddiad: 13-04-2020