cwmni Biuro poprowadzi sprawy spadkowe

Biuro poprowadzi sprawy spadkowe

Logo
Prawo spadkowe normuje skutki legislacyjne śmierci osoby fizycznej. Śmierć podmiotu, któremu przysługiwało określone prawo, z reguły nie pociąga za sobą wygaśnięcia tego prawa. Istniejące w chwili śmierci osoby fizycznej układy cywilnoprawne zarówno z reguły nie wygasają, lecz przechodzą na inne podmioty. Kwestie z tym złączone normowane są przepisami prawa spadkowego. Z uwagi na przedmiot regulacji przepisy prawa spadkowego mają z reguły charakter bezwzględnie obowiązujący (ius cogens).

Cynnig:

Enw: Biuro poprowadzi sprawy spadkowe
cyfeiriad: Wizna 18-430, ul. Mickiewicza 32
Gweithwyr: Bogusław Jarmakowski, Stanisław Hrycyk, Henryk Czachowski, Hubert Bieliński, Stanisław Błach,


Ychwanegodd Dyddiad: 01-04-2020