cwmni Biuro podatkowe Western S.A.

Biuro podatkowe Western S.A.

Logo
Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości również według międzynarodowych wzorów (IFRS), uzyskiwania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy narzędzia służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wraz z oceną za poziom wskaźników finansowych, w jaki sposób i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej: analiza pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki rentowności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie oraz (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego utensylia punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa w oparciu analizy finansowej. Budowa utensylia oceny niebezpieczeństwa (rating) danego przedsiębiorstwa na podstawie scoringu. Test przybory na kilku przykładach.

Cynnig:

Enw: Biuro podatkowe Western S.A.
cyfeiriad: Włoszczakowice 64-140, ul. Powstańców Wielkopolskich 83
Gweithwyr: Jakub Dunajewski, Konstanty Butkiewicz, Leopold Bies, Augustyn Błaszczykowski, Leonard Dąbkowski, Jacek Grabski, Zygmunt Gancarczyk,


Ychwanegodd Dyddiad: 16-12-2019